Heikintalo

Heikintalo

 

Heikintalo tarjoaa modernin, inhimillisen ja yhteiskunnalle edullisen kuntoutumisvaihtoehdon.

Heikintalon toiminta on voittoa tavoittelematonta. Heikintalo on aatteellisesti sitoutunut terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Heikintalo toteuttaa matalan kynnyksen kansalaislähtöistä toimintaa.

Heikintalon toiminnan kohderyhmä on 18-63-vuotiaat työikäiset henkilöt.

Heikintalon toiminnan tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja edistää Heikintalon toimintaan osallistuvien itsenäistä suoriutumista arjessa, elämänhallintaa, fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia, yhteiskunnallista asemaa, osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia, vähentää mielen hyvinvoinnin uhkia, vähentää yksinäisyyttä, edistää työllistymistä sekä opiskelumahdollisuuksia.

Heikintalon toimintaa kehitetään entisestään. Noudatamme kansainvälistä Fountain House-klubitalomallia ja pyrimme myös kehittämään sitä.  Yksi kehityslinjaus on, että työpainotteinen päiväohjelma sisältää myös enemmän hyvinvointia ja terveyttä tukevaa sekä edistävää toimintaa.

Heikintalon toimintaan voivat osallistua henkilöt, jotka kärsivät yksinäisyydestä, elämänmuutoskriiseistä (esim. avioero, työttömyys) tai elämässä on mielenterveyteen kohdistuvia uhkia.

Jäsenyys on maksuton, vapaaehtoinen ja aikarajoitteeton. Jäsenyyden etuja ovat mm. tuen saaminen työllistymiseen- ja opiskeluun, taloudelliset hyödyt, osallistumismahdollisuudet työpainotteiseen päivään ja vapaa-ajan aktiviteetteihin sekä virkistys-toimintaan, asiointiapu, vertaistuki ja aktiivinen yhteydenpito.

Jäsenet ohjaavat toimintaa. Heikintalon jäsenet ja henkilökunta osallistuvat Heikintalon toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Heikintalon arvoja ovat tasavertaisuus, ammatillisuus, suvaitsevaisuus, vapaaehtoisuus, yksilöllisyys, arvostus ja kunnioitus.

Työpainotteisen päivän hyödyt toimintaan osallistuville:

– uusien taitojen oppiminen

– jo opittujen taitojen ylläpitäminen

– työelämävalmiuksien kehittäminen

– vertaistuki

– pääsee osalliseksi mielekkääseen toimintaan

– yhteisöllisyyden kokeminen

– yksinäisyyden kokemusten väheneminen

– taloudelliset hyödyt (mm. ilmainen aamiainen joka arkipäivä sekä erittäin edullinen ja terveellinen lounas, ilmainen ja terveellinen lounas perjantaisin, edullinen kanttiini)

 

 

stm_tukee_veikkauksen_tuotoilla_sininen_rgb-1lpr_logo